TILLGÄNGLIGHET

OMRÅDET

Krutan Live Festival är beläget på en öppen plan gräsyta om ca 3000 kvm där scener och serveringar är belägna. Det finns bra asfalterade vägar i direkt anslutning. Området är anpassar så att det ska vara framkomligt även om du har svårigheter att gå eller sitter i rullstol. Ta hjälp av din ledsagare/assistent vid behov.

LEDSAGARE OCH ASSISTENTER

Ledsagare och assistenter går in gratis på festivalen och behöver inte köpa någon biljett. De ansvarar hela tiden för den de ledsagar. Intyg på behovet av ledsagare måste uppvisas vid incheckning i entrén (från kommun/ledsagarens arbetsgivare).

TOALETTER

Tillgänglighetsanpassad toalett finns i direkt anslutning till festivalområdet.